Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Eidapere
Kolmapäev 23.09
10.00 - 11.30
Teadusdessandid koolides: Merle Taevik-Valk "Miks me vajame und?"
Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja ideid....

Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja ideid. Rohkelt tarku vastuseid ja veelgi rohkem tarku küsimusi!

23. septembril räägib Merle Taevik-Valk Eidapere Kooli õpilastele une vajalikkusest
10.00 - 11.30
Eidapere Kool, Tallinna mnt 23c